SNS-HDR

Galeria

Porównanie wersji

Instrukcja

Lista zmian

Zakup licencji

Forum
Interfejs użytkownika
Obrazy źródłowe
Tworzenie obrazu HDR
Podgląd obrazu
Zestawy parametrów
Parametry
Maski
Zapis obrazu
Przetwarzanie wsadowe

Download SNS-HDR Pro Demo

Download SNS-HDR Lite
Maski

Program SNS-HDR udostępnia system masek, który pozwala dostosować parametry dowolnego obszaru obrazu. Każdej masce przypisany jest zestaw parametrów korygujących parametry bazowe.


 

Tworzenie maski

Aby utworzyć maskę należy kliknąć ikonkę , zlokalizowaną w oknie masek. Maskę można także utworzyć kopiując istniejącą maskę, poprzez kliknięcie ikonki . Po utworzeniu maski można nadać jej nazwę.


 

Po utworzeniu maska ma tymczasowe pełne krycie co oznacza, że zmiana parametrów obrazu dla maski ma wpływa na cały obraz. Krycie jest tymczasowe, gdyż nie jest ono uwzględniane podczas zapisu obrazu i jest ono aktywne jedynie do czasu modyfikacji maski. Krycie tymczasowe reprezentowane jest przez szachownicę.

Maskę można wypełnić przy pomocy dostępnych narzędzi.

 • Pędzla - umożliwiającego rysowanie dowolnych kształtów. Z menu, rozwijanego po kliknięciu strzałki za ikonką pędzla, wybrać można wielkość pędzla oraz jego twardość.
   

  Parametry te można także dostosowywać przy pomocy klawiszy [, ], Ctrl+[ oraz Ctrl+].
   
 • Wypełnienia - umożliwiającego wypełnienie obszaru. Działanie tego narzędzia ma sens jedynie w połączeniu z opcją Auto mask. Kombinacja ta pozwala w szybki sposób zaznaczyć obszar obrazu o podobnym zabarwieniu lub jasności.
   
 • Liniowego gradientu - umożliwiającego wypełnienie obszaru liniowym gradientem. W połączeniu z opcją Auto mask pozwala wypełnić gradientem obszar o podobnym zabarwieniu lub jasności. Istnieje możliwość tworzenia idealnie poziomych i pionowych gradientów. W tym celu po kliknięciu i przytrzymaniu klawisza myszki należy wcisnąć klawisz SHIFT i kontynuować zaznaczanie. Możliwe jest usunięcie ostatnio utworzonego, lecz jeszcze niezatwierdzonego gradientu, poprzez naciśnięcie klawisza ESC.
   
 • Promieniowego gradientu - umożliwiającego wypełnienie obszaru promieniowym gradientem. W połączeniu z opcją Auto mask pozwala wypełnić gradientem obszar o podobnym zabarwieniu lub jasności. Możliwe jest usunięcie ostatnio utworzonego, lecz jeszcze niezatwierdzonego gradientu, poprzez naciśnięcie klawisza ESC.
   
 • Auto mask - opcja możliwa do wykorzystania z wyżej wymienionymi narzędziami wypełniania. Gdy opcja ta jest aktywna, podczas kliknięcia na obszar obrazu w celu użycia narzędzia wypełniania, próbkowany jest kolor z klikniętego obszaru. Następnie zaznaczany jest jedynie obszar podobny kolorem i jasnością do próbkowanego koloru. Zakres podobieństwa można regulować, wybierając odpowiedni parametr z listy, rozwijanej po kliknięciu strzałki zlokalizowanej za ikonką Auto mask.
   

   
 • Negacji - umożliwiającego inwersję bieżącej maski. Narzędzie to jest przydatne, gdy zachodzi potrzeba utworzenia kopii maski z odwrotnym zaznaczeniem.
   
 • Siła wypełnienia [100%] - umożliwiającego ustawienie siły krycia bieżącego narzędzia wypełnienia.
   
 • Zerowanie - umożliwiającego usunięcie wypełnienia z bieżącej maski.

Narzędzia masek działają w dwóch trybach.

 • Wypełniania - gdy używany jest lewy przycisk myszy.
   
 • Usuwania - gdy używany jest prawy przycisk myszy. Tryb ten współpracuje także z trybem Auto mask, co pozwala na usuwanie tylko podobnych obszarów do tego, który został wskazany podczas kliknięcia prawym przyciskiem myszy.

Każda maska oprócz nazwy posiada jeszcze dwa parametry.

 • Wartość krycia - określający siłę krycia maski.
   
 • Aktywność maski - określający czy maska jest aktywna.

Użytkownik ma możliwość decydowania, kiedy widoczny jest zaznaczony obszar maski. Gdy ikonka jest zaznaczona, obszar wypełnienia aktywnej maski nie jest widoczny jedynie w trakcie manipulowania parametrami obrazu. Gdy ikonka nie jest zaznaczona, obszar wypełnienia aktywnej maski widoczny jest jedynie po najechaniu myszką na maskę w panelu masek. Kolor jakim przedstawione jest wypełnienie obszaru maski można wybrać z listy rozwijanej po kliknięciu strzałki za ikonką .


 

Aktywną maskę wybiera się poprzez kliknięcie maski w panelu masek. Jeżeli chcemy edytować obraz bazowy to należy kliknąć obraz bazowy w oknie masek.

Gdy jakaś maska jest aktywna, nie jest możliwe powiększanie obrazu ani przesuwanie obrazu bezpośrednio przy pomocy lewego przycisku myszki. Nie jest także możliwy pogląd obrazu przed naniesieniem zmian, bezpośrednio przy pomocy prawego przycisku myszki. Aby było to możliwe przed naciśnięciem klawisza myszki należy przytrzymać klawisz SHIFT.


 

Edytowanie maski

Maskę można edytować w dowolnym momencie, po ówczesnym ustawieniu jej jako aktywnej.


 

Usuwanie maski

Maskę można usunąć ustawiając ją jako aktywną a następnie klikając ikonkę .


 
‹‹ Parametry Zapis obrazu ››
SNS-HDR Galeria Porównanie wersji Instrukcja Lista zmian Zakup licencji Forum