SNS-HDR

Galeria

Porównanie wersji

Instrukcja

Lista zmian

Zakup licencji

Forum
Interfejs użytkownika
Obrazy źródłowe
Tworzenie obrazu HDR
Podgląd obrazu
Zestawy parametrów
Parametry
Maski
Zapis obrazu
Przetwarzanie wsadowe

Download SNS-HDR Pro Demo

Download SNS-HDR Lite
Zestawy parametrów

Program SNS-HDR posiada predefiniowane zestawy parametrów (presety), które w prosty sposób pozwalają ustalić bazowe parametry dla przetwarzanego obrazu.


 

Zestawy parametrów przechowywane są w katalogu dokumentów użytkownika w podkatalogu SNS-HDR\Presets. Zestawy podzielone są na dwie grupy, predefiniowane oraz użytkownika. Zestawy predefiniowane to te dostarczone wraz z oprogramowaniem, użytkownika to te stworzone przez użytkownika programu. Zestawy użytkownika oznaczone są ikonką , wyświetlaną przed nazwą zestawu.

 

Konfiguracja widoku zestawów

Możliwe jest ukrywanie poszczególnych grup zestawów. Zestawy predefiniowane można ukryć/pokazać klikając ikonkę , zaś zestawy użytkownika klikając ikonkę .

Zestawy mogą być wyświetlane wraz z wynikowym podglądem obrazu. Aby pokazać/ukryć podgląd obrazu należy kliknąć ikonkę .

 

Podgląd i wybór zestawu

Aby zobaczyć jak będzie wyglądać przetwarzany obraz po zastosowaniu zestawu, wystarczy najechać na zestaw myszką. Aby wybrać zestaw należy na niego kliknąć.

 

Tworzenie nowego zestawu

W programie istnieje możliwość tworzenia zestawów użytkownika. Aby utworzyć nowy zestaw należy kliknąć ikonkę , następnie w wyświetlonym oknie dialogowym należy wprowadzić unikalną nazwę tworzonego zestawu. Po zatwierdzeniu nazwy utworzony zostanie nowy zestaw w którym zapisane zostaną bieżące ustawienia parametrów obrazu.

 

Modyfikowanie zestawu

Zestawy można modyfikować, także te predefiniowane. Aby zmodyfikować zestaw, zapisując w nim bieżące ustawienia parametrów, należy kliknąć ikonkę . Jeżeli predefiniowany zestaw został zmodyfikowany, ta sama ikonka wyświetlana będzie przed nazwą zestawu.

 

Przywracanie domyślnych wartości zestawu

Jeżeli predefiniowany zestaw został zmodyfikowany, można przywrócić jego domyślne ustawienia. Aby tego dokonać należy wybrać zestaw (o ile nie jest aktualnym zestawem) a następnie kliknąć ikonkę .

 

Usuwanie zestawu

Zestawy użytkownika można usuwać. Aby tego dokonać należy wybrać zestaw (o ile nie jest aktualnym zestawem) a następnie kliknąć ikonkę .


 
‹‹ Wczytywanie obrazów Parametry ››
SNS-HDR Galeria Porównanie wersji Instrukcja Lista zmian Zakup licencji Forum