SNS-HDR

Galeria

Porównanie wersji

Instrukcja

Lista zmian

Zakup licencji

Forum
Interfejs użytkownika
Obrazy źródłowe
Tworzenie obrazu HDR
Podgląd obrazu
Zestawy parametrów
Parametry
Maski
Zapis obrazu
Przetwarzanie wsadowe

Download SNS-HDR Pro Demo

Download SNS-HDR Lite
Obrazy źródłowe

Program SNS-HDR umożliwia obróbkę obrazów składających się z pojedynczej ekspozycji, oraz tych składających się z wielu, różnie naświetlonych, ekspozycji (HDR). W przypadku zdjęć źródłowych obsługiwane są formaty graficzne JPEG, TIFF, formaty plików RAW, oraz formaty OpenEXR i Radiance HDR.

 

Pojedyncze ekspozycje

Zaleca sie aby pojedyncze obrazy były wczytywane do programu SNS-HDR w formacie RAW, gdyż program SNS-HDR jest zoptymalizowany pod kątem przetwarzania tego formatu. Jeżeli jednak zachodzi konieczność skonwertowania obrazu RAW w innym programie z uwagi na lepszą jakość konwersji, zaleca się skonwertowany obraz zapisać w formacie TIFF-16 i w takim formacie wczytać go do programu SNS-HDR.

 

Wielokrotne ekspozycje

W przypadku gdy fotografowana scena charakteryzuje sie bardzo dużym kontrastem (występują głębokie cienie i bardzo jasne partie świateł), zaleca się wykonać kilka zdjęć sceny z różnymi korektami ekspozycji. Maksymalną korektę ekspozycji na plus powinno sie ustalić na takim poziomie, aby cienie na najjaśniejszym zdjęciu były dobrze doświetlone. Maksymalną korektę na minus powinno się ustalić tak, aby światła na najciemniejszym zdjęciu nie były przepalone. Krok ekspozycji nie powinien być zbyt duży i najlepiej przyjąć jego wartość z przedziału od 1 do 2 EV.


 

Zaleca się aby obrazy źródłowe były zapisywane w aparacie w formacie RAW. Jednak z uwagi na fakt, że wielokrotna ekspozycja pozwala zachować więcej informacji o rejestrowanym obrazie aniżeli ekspozycja pojedyncza, obrazy źródłowe można zapisywać także w formatach TIFF-8 lub JPEG. Formaty te nie oferują tak dobrej jakości jak formaty RAW i TIFF-16, jednak w przypadku wielokrotnej ekspozycji utrata jakości może być niewidoczna na docelowym obrazie.

 

Obrazy w formacie OpenEXR i Radiance HDR

Formaty OpenEXR oraz Radiance HDR umożliwiają przechowywanie obrazów o szerszym zakresie dynamiki aniżeli formaty JPEG, TIFF czy RAW. Formaty te są wykorzystywane do zapisu surowych obrazów HDR (nie poddanych procesowi mapowania tonów), otrzymanych w wyniku połączenia wielu, różnie naświetlonych ekspozycji w jeden obraz. Zaleca się aby obrazy zapisane w formatach OpenEXR i HDR miały średnią jasność zbliżoną do tej, jaką chce się uzyskać w finalnym obrazie HDR. Zapewni to optymalne przetwarzanie obrazów w programie SNS-HDR.


 
‹‹ Interfejs użytkownika Wczytywanie obrazów ››
SNS-HDR Galeria Porównanie wersji Instrukcja Lista zmian Zakup licencji Forum