SNS-HDR

Galeria

Porównanie wersji

Instrukcja

Lista zmian

Zakup licencji

Forum
Interfejs użytkownika
Obrazy źródłowe
Tworzenie obrazu HDR
Podgląd obrazu
Zestawy parametrów
Parametry
Maski
Zapis obrazu
Przetwarzanie wsadowe

Download SNS-HDR Pro Demo

Download SNS-HDR Lite
Tworzenie obrazu HDR

Aby utworzyć nowy obrazy HDR należy kliknąć ikonkę , zlokalizowaną na pasku narzędzi. Po kliknięciu w ikonkę otworzy się okno dialogowe w którym należy wskazać obraz lub obrazy źródłowe (jeżeli obraz ma być utworzony z wielu ekspozycji) i zatwierdzić wybór.

Pliki obrazów źródłowych można także przeciągnąć bezpośrednio do okna programu z okna Windows Explorera. Aby tego dokonać należy otworzyć w systemie katalog z obrazami źródłowymi i przeciągnąć obrazy do obszaru roboczego programu SNS-HDR.

 

Po wyborze obrazów źródłowych w programie wyświetli się okno w którym należy ustalić parametry wstępnego przetwarzania obrazu.


 

W zależności od tego czy wybrany został jeden obraz źródłowy czy kilka ekspozycji, w oknie dostępne będą opcje:

 • Redukcja rozmiaru

  Opcja ta służy do redukcji rozmiaru obrazów źródłowych. Ustawienie redukcji rozmiaru jest zalecane w przypadku gdy przetwarzany obraz może być mniejszy od oryginału a zależy nam na przyspieszeniu wstępnego przetwarzania obrazu. Wstępne przetwarzanie obrazów jest czasochłonne a mniejsze obrazy przetwarzane są szybciej. Dwukrotna redukcja rozmiaru to czterokrotnie szybsze przetwarzanie.
   
 • Wyrównywanie obrazów

  Gdy opcja ta jest zaznaczona ekspozycje źródłowe zostaną automatycznie wyrównane. Opcja ta jest aktywna tylko w przypadku tworzenia obrazu z wielu ekspozycji.
   
 • Redukcja duchów

  Zaznaczenie tej opcji powoduje, że program automatycznie redukuje przesunięcia obiektów w poszczególnych ekspozycjach. Przesunięcia obiektów redukowane są począwszy od najjaśniejszej ekspozycji obrazu, dlatego też pozytywnym efektem ubocznym działania tej funkcji jest redukcja szumu w obrazie. Opcja ta jest aktywna tylko w przypadku tworzenia obrazu z wielu ekspozycj.
   
 • Automatyczna luminacja

  Gdy opcja ta jest zaznaczona program rozciąga histogram obrazu w celu optymalnego wypełnienia całego dostępnego zakresu tonalnego. Zaleca się włączenie tej opcji dla większości obrazów gdyż sprawia ona, że punkt czerni wygenerowanego obrazu HDR przyjmie wartość zero a punkt bieli wartość maksymalną. Wyłączenie tej opcji jest zalecane jedynie w przypadku przetwarzania obrazów HDR, które są częścią jakiegoś większego obrazu, np. panoramy. Spowoduje to, że wszystkie składowe większego obrazu będą miały jednolitą jasność.
   
 • Tryb panoramy 360°

  Gdy opcja ta jest zaznaczona program uwzględnia, że przetwarzany obraz jest zawijany a więc jego lewa i prawa krawędź w rzeczywistości stykają się ze sobą. Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że gdy finalny obraz będzie prezentowany w widoku 360°, nie będzie widoczne miejsce łączenia krawędzi obrazu.
   
 • Profil kolorów

  Opcja ta jest dostępna jedynie dla obrazów zapisanych w formatach RAW, OpenEXR oraz Radiance HDR. W przypadku obrazów RAW umożliwia ona określenie do jakiej przestrzeni kolorów zdekodowany zostanie obraz RAW. W przypadku obrazów zapisanych w formatach OpenEXR oraz Radiance HDR opcja ta umożliwia wskazanie w jakiej przestrzeni kolorów zapisano obrazy źródłowe.

 

Po zatwierdzeniu parametrów program przystąpi do wstępnego przetworzenia obrazu. Wyświetlone zostanie okno z informacją o postępie przetwarzania oraz przyciskiem do opcjonalnego anulowania operacji.


 

Gdy operacja przetwarzania dobiegnie końca w polu roboczym programu pojawi się wstępnie przetworzony obraz.


 

Obraz HDR można utworzyć także z zapisanego wcześniej obrazu w formacie SNSX. W tym celu należy kliknąć ikonkę , wskazać plik i zatwierdzić jego wybór, lub przeciągnąć plik SNSX bezpośrednio z okna Windows Explorera do okna programu


 
‹‹ Obrazy źródłowe Podgląd obrazu ››
SNS-HDR Galeria Porównanie wersji Instrukcja Lista zmian Zakup licencji Forum