SNS-HDR

Galeria

Porównanie wersji

Instrukcja

Lista zmian

Zakup licencji

Forum
Interfejs użytkownika
Obrazy źródłowe
Tworzenie obrazu HDR
Podgląd obrazu
Zestawy parametrów
Parametry
Maski
Zapis obrazu
Przetwarzanie wsadowe

Download SNS-HDR Pro Demo

Download SNS-HDR Lite
Zapis obrazu

Program SNS-HDR umożliwia zapis obrazów w czterech formatach: JPEG, TIFF-8, TIFF-16 oraz SNSX. Format SNSX jest wewnętrznym formatem programu SNS-HDR. Format SNSX pozwala zapisać obraz wraz z kompletem danych wygenerowanych w programie SNS-HDR (maski, historia, itp.). Format ten jest dedykowany dla obrazów, które wymagają reedycji.

Aby zapisać obraz w formacie JPEG lub TIFF należy kliknąć ikonkę , zlokalizowaną na pasku narzędzi. Po kliknięciu w ikonkę otworzy się okno dialogowe w którym należy wskazać lokalizację zapisywanego obrazu, jego nazwę oraz format. Po zatwierdzeniu wyboru otworzy się okno dialogowe, zależnie od wybranego typu formatu. Dla formatu JPEG.

W oknie tym należy określić:

  • Jakość obrazu
  • Czy mają zostać zapisane dane EXIF
  • Czy mają zostać zapisane dane GPS
  • Czy obraz ma zostać skonwertowany do przestrzeni kolorów sRGB


 

W przypadku zapisu w formacie TIFF.

W oknie tym należy określić:

  • Czy obraz ma zostać zapisany z wykorzystaniem 8 czy 16 bitów na składową kolorów
  • Czy mają zostać zapisane dane EXIF
  • Czy mają zostać zapisane dane GPS
  • Czy obraz ma zostać skonwertowany do przestrzeni kolorów sRGB


 

Aby zapisać obraz w formacie SNSX należy kliknąć ikonkę .


 

W przypadku ponownego zapisu tego samego obrazu, program automatycznie nadpisze poprzednio zapisany plik. Aby móc zapisać plik obrazu pod inną nazwą lub innym formacie, w przypadku formatu JPEG lub TIFF należy kliknąć ikonkę , lub w przypadku obrazu zapisanego w formacie SNSX, ikonkę strzałki zlokalizowanej za ikonką i wybrać opcję zapisu z rozwiniętej listy.


 
‹‹ Maski Przetwarzanie wsadowe ››
SNS-HDR Galeria Porównanie wersji Instrukcja Lista zmian Zakup licencji Forum