SNS-HDR

Galeria

Porównanie wersji

Instrukcja

Lista zmian

Zakup licencji

Forum
Interfejs użytkownika
Obrazy źródłowe
Tworzenie obrazu HDR
Podgląd obrazu
Zestawy parametrów
Parametry
Maski
Zapis obrazu
Przetwarzanie wsadowe

Download SNS-HDR Pro Demo

Download SNS-HDR Lite
Parametry

Parametry zostały pogrupowane w panelach. Część parametrów została wyposażone w przycisk z ikonką , pozwalający wyświetlić odpowiednik parametru, który działa jedynie w obszarze świateł.


 

Podstawowe

 • Jasność - parametr zwiększający globalną jasność obrazu.
   
 • Jasność w światłach - parametr zwiększający globalną jasność obrazu w obszarze świateł.
   
 • Kontrast - parametr zwiększający globalny kontrastu obrazu.
   
 • Kontrast w światłach - parametr zwiększający globalny kontrastu obrazu w obszarze świateł.
   
 • Punkt bieli - parametr punktu bieli obrazu, regulujący odległość histogramu od prawej krawędzi.
   
 • Ochrona świateł - parametr regulujący efekt prześwietlenia.
   
 • Światła - parametr regulujący jasność świateł.
   
 • Czernie w światłach - parametr regulujący czernie w światłach.
   
 • Tony średnie - parametr regulujący jasność tonów średnich.
   
 • Czernie w tonach średnich - parametr regulujący czernie w tonach średnich.
   
 • Cienie - parametr regulujący jasność cieni.
   
 • Czernie - parametr regulujący czernie.
   
 • Punkt czerni - parametr punktu czerni obrazu, regulujący odległość histogramu od lewej krawędzi.
   
 • Ostrość - parametr regulujący ostrość obrazu.
   

 

Zaawansowane

 • Kontrast średni - parametr regulujący kontrast średni.
   
 • Kontrast średni w światłach - parametr regulujący kontrast średnich w obszarze świateł.
   
 • Podkreślenie świateł - parametr regulujący wypełnienie obrazu światłem.
   
 • Podkreślenie świateł w światłach - parametr regulujący wypełnienie obrazu światłem w obszarze świateł.
   
 • Detale - parametr regulujący poziom detali obrazu.
   
 • Detale w światłach - parametr regulujący poziom detali obrazu w obszarze świateł.
   
 • Wyrazistość - parametr regulujący lokalny kontrast obrazu.
   
 • Wyrazistość w światłach - parametr regulujący lokalny kontrast obrazu w obszarze świateł.
   

 

Kolor

 • Temperatura - parametr balansu bieli regulujący temperaturę obrazu.
   
 • Temperatura w światłach - parametr balansu bieli regulujący temperaturę obrazu w obszarze świateł.
   
 • Odcień - parametr balansu bieli regulujący poziom zieleni obrazu.
   
 • Odcień w światłach - parametr balansu bieli regulujący poziom zieleni obrazu w obszarze świateł.
   
 • Nasycenie - parametr regulujący nasycenie obrazu.
   
 • Nasycenie w światłach - parametr regulujący nasycenie obrazu w obszarze świateł.
   
 • Intensywność - parametr regulujący intensywność mniej nasyconych barw.
   
 • Intensywność w światłach - parametr regulujący intensywność mniej nasyconych barw w światłach.
   
 • Barwa - parametr regulujący barwę kolorów.
   
 • Barwa w światłach - parametr regulujący barwę kolorów w światłach.
   
 • Czerwony - parametr regulujący poziom koloru czerwonego.
   
 • Czerwony w światłach - parametr regulujący poziom koloru czerwonego w światłach.
   
 • Zielony - parametr regulujący poziom koloru zielonego.
   
 • Zielony w światłach - parametr regulujący poziom koloru zielonego w światłach.
   
 • Niebieski - parametr regulujący poziom koloru niebieskiego.
   
 • Niebieski w światłach - parametr regulujący poziom koloru niebieskiego w światłach.

Panel kolorów wyposażony został w narzędzie pipety, pozwalające ustawić parametry temperatury i odcienia (balansu bieli) na podstawie punktu neutralnego wskazanego na obrazie. Aby użyć narzędzia pipety należy kliknąć ikonkę a następnie kliknąć wybrany punkt na obrazie, który powinien być neutralny (szary).


 

Gdy aktywny jest przycisk z ikonką , narzędzie pipety ustawi parametry balansu bieli działające wyłącznie w obszarze świateł.

Narzędzie pipety można wyłączyć ponownie klikając ikonkę lub klikając prawym przyciskiem myszy na obrazie.

Parametry balansu bieli można zresetować klikając ikonkę . Gdy aktywny jest przycisk z ikonką , zresetowane zostaną parametry balansu bieli działające wyłączenie w obszarze świateł.


 

Dowolny parametr można zresetować klikając na nim dwukrotnie lewym przyciskiem myszy. Dowolny parametr można ustawić na wartość domyślną (pobraną z bieżącego zestawu ustawień), klikając na parametrze prawym przyciskiem myszy.

Niektóre parametry posiadają pola krzywych, pozwalające określać wartość parametru dla poszczególnych kolorów oraz wartości luminacji. Występują trzy rodzaje pól krzywych.

 • Pozwalające regulować wartość parametru dla określonego zakresu koloru.
   

   
 • Pozwalające regulować wartość parametru w obszarze świateł dla określonego zakresu koloru (gdy przycisk z ikonką jest zaznaczony).
   

   
 • Pozwalające regulować wartość parametru dla określonego zakresu luminacji (gdy przycisk z ikonką jest zaznaczony).
   

   

Punkty kontrole krzywej dodaje się klikając w obszarze krzywej lewym przyciskiem myszy. Punkty można usuwać klikając je prawym przyciskiem myszy. Dla każdego punktu kontrolnego przypisany jest parametr zasięgu. Parametr ten reguluje się dla aktualnie zaznaczonego punktu suwakiem, zlokalizowanym pod polem krzywej, lub za pomocą kółka myszy.


 

Krzywe

 • Krzywa luminacji - krzywa umożliwiająca regulację poziomu jasności poszczególnych tonacji obrazu.
   
 • Krzywa kanału czerwonego - krzywa umożliwiająca regulację poziomu jasności poszczególnych tonacji w kanale czerwonym.
   
 • Krzywa kanału zielonego - krzywa umożliwiająca regulację poziomu jasności poszczególnych tonacji w kanale zielonym.
   
 • Krzywa kanału niemieckiego - krzywa umożliwiająca regulację poziomu jasności poszczególnych tonacji w kanale niebieskim.
   

Przełączanie się na odpowiednią krzywą realizuje się poprzez kliknięcie przycisku [RGB], [R], [G] lub [B].

Punkty kontrole krzywej dodaje się klikając w obszarze krzywej lewym przyciskiem myszy. Punkty można usuwać klikając je prawym przyciskiem myszy.

Aby zresetować bieżącą krzywą należy kliknąć ikonkę . Aby zresetować wszystkie krzywe należy kliknąć ikonkę .

Możliwy jest podgląd bazowego obrazu, bez naniesionych jakich zmian, naciskając na obrazie prawy przycisk myszki.


 
‹‹ Zestawy parametrów Maski ››
SNS-HDR Galeria Porównanie wersji Instrukcja Lista zmian Zakup licencji Forum